mr. dr. Mechteld C.E. van der Vleuten

Mechteld van der Vleuten is adviseur en interimmanager voor woningcorporaties. Zij promoveerde 1 september 2017 aan de Open Universiteit op een proefschrift over de knelpunten tussen het appartementsrecht en het huurrecht in gemengde complexen. Mechteld is sinds 1995 actief in de volkshuisvesting, heeft zich gespecialiseerd in wonen, huurzaken en appartementsrecht en is lid van de Raad van Toezicht bij Woningstichting Barneveld. Zij adviseert zowel woningcorporaties, eigenaren als VvE’s en geeft cursussen over de knelpunten in gemengde complexen.