Home Auteurs Posts van IBR

IBR

39 POSTS 0 REACTIES
Het Instituut voor Bouwrecht te Den Haag is kennispartner van VvERecht.nl en heeft als doel het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht, alsmede van de studie van juridische en maatschappelijke vraagstukken en verschijnselen in het algemeen, voor zover die betrekking hebben op of van betekenis kunnen zijn voor de kennis en verdieping van het bouwrecht. Dit doel wordt o.a. nagestreefd door het verrichten van onderzoek en het uitgeven van publicaties.

Automatische parkeervoorziening

Raad van Arbitrage voor de Bouw | 27 oktober 2013 | geschilnummer 71.808 Tussen partijen is een geschil ontstaan over de automatische parkeervoorziening die, op...

Beroep op splitsingsreglement in strijd met redelijkheid en billijkheid

Rechtbank Amsterdam | 25 september 2013 | ECLI:NL:RBAMS:2013:6687 Eisers zijn eigenaar van een appartementsrecht (bedrijfsruimte) op de begane grond van een gebouw. De appartementsrechten die...

Prikkel tot herstel

Raad van Arbitrage voor de Bouw | 30 september 2013 | geschilnummer 71.505 Tussen partijen is een geschil ontstaan naar aanleiding van de tussen de individuele...

Plaatsen zonnescherm na overleg met bestuur

Rechtbank Gelderland | 1 augustus 2013 | ECLI:NL:RBGEL:2013:2614   Verzoekers, eigenaar van een appartementsrecht, bevestigen een zonnescherm (knikarm) en een windmeter aan hun woning. De VvE...

Onverwachte extra onderhoudskosten Colt-gevel

Arbiters hebben in eerste aanleg geoordeeld, dat de VvE niet heeft aangetoond dat er sprake is van gebreken aan de Colt-gevel waar onderneemster voor...

Bevoegdheid; Artikel 5:126 lid 2 BW

Aanneemster betwist de bevoegdheid van het scheidsgerecht van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (hierna: de Raad) tot beslechting van het onderhavige geschil....

Loslaten gevelbeplating ernstig gebrek?

Tussen onderneemster en de individuele appartementseigenaren zijn in of omstreeks 2000 koop-/aannemingsovereenkomsten gesloten. Bij brief van 29 november 2012 heeft de VvE bij onderneemster,...