Home Auteurs Posts van IBR

IBR

39 POSTS 0 REACTIES
Het Instituut voor Bouwrecht te Den Haag is kennispartner van VvERecht.nl en heeft als doel het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht, alsmede van de studie van juridische en maatschappelijke vraagstukken en verschijnselen in het algemeen, voor zover die betrekking hebben op of van betekenis kunnen zijn voor de kennis en verdieping van het bouwrecht. Dit doel wordt o.a. nagestreefd door het verrichten van onderzoek en het uitgeven van publicaties.

Bijzondere onderhoudsvoorschriften hekwerken

Aanneemster wordt aansprakelijk gesteld voor herstel van de hekwerken. De hekwerken zijn aangetast in de periode dat opdrachtgeefsters niet over bijzondere onderhoudsvoorschriften beschikten. Eerste aanleg Tussen...

Gebreken in gemeenschappelijke gedeelten

Gestelde gebreken in de gemeenschappelijke gedeelten (waaronder lekkages balkons en tocht- en lekkageklachten ramen zijgevel) brengen partijen bij arbiter. Onderneemster stelt onder andere dat...

Procesbesluiten VvE: wat kan wel, wat kan niet?

Tussen de eigenaars van de appartementen en E. B.V. zijn koop-/aannemingsovereenkomsten gesloten voor de bouw van een appartementencomplex. Het complex is op 7 april...

Uitleg garantiebepaling

Tussen partijen is een geschil ontstaan naar aanleiding van een door aanneemster afgegeven garantie op de beglazing in het gebouw. De VvE vorderde veroordeling...

Gevolgschade toegewezen in eerdere procedure

In een eerdere procedure is door een VvE gevolgschade gevorderd, deze is deels toegewezen. Na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst is het appel ingetrokken....

Arbiter onbevoegd

De VvE vordert in de hoofdzaak dat aanneemster wordt veroordeeld tot vergoeding van de sloopkosten van een fabrieksschoorsteen die heeft gestaan op het gemeenschappelijke...

Procesvolmacht bestuur voor arbitrage

Onderneemster stelt dat een procesvolmacht van het bestuur van opdrachtgeefster ontbreekt, waardoor de rechtsvordering in eerste aanleg volgens onderneemster ongeldig is ingesteld. Datzelfde geldt...

Balkonhekken met de Franse slag?

Raad van Arbitrage voor de Bouw | 12 november 2014 | Zaaknummers 34.293 en 34.294  - In twee nagenoeg gelijke zaken is een arbitraal vonnis gewezen. Deze...

‘Verlengde garantie’ op dek van bankirai vlonders

Raad van Arbitrage voor de Bouw | 17 december 2014 | zaaknummer 35.015 De gemeenschappelijke delen van een appartementencomplex zijn opgeleverd op 5 maart 2007....

RvA: Perikelen na oplevering van een appartementencomplex

Raad van Arbitrage voor de Bouw | 29 september 2014 | zaaknummer 34.506 Omstreeks 2007 hebben de individuele eigenaren met verweerster sub 1 een koop-/aannemingsovereenkomst gesloten voor...

Dakbeschot appartementencomplex aangetast

Raad van Arbitrage voor de Bouw | 27 juni 2014 | geschilnummer 80747 Onderneemster heeft met H. op 8 april 2008 een projectovereenkomst gesloten voor de...

RvA: VvE ontvankelijk en deugdelijk gemachtigd

Raad van Arbitrage voor de Bouw | 9 mei 2014 | geschilnummer  32.056 De afzonderlijke leden van een VvE hebben ieder met aanneemster een aannemingsovereenkomst gesloten voor...

Vier uitspraken RvA met betrekking tot vochtoverlast (mandelige) parkeergarage

Deze vier uitspraken hebben betrekking op een complex van 25 woningen die zijn gebouwd op de bestaande kelder van een voormalige fabriek. De kelderverdieping...

Bewoner/opdrachtgever kan aannemer ook aanspreken voor gebreken gemeenschappelijke gedeelten

Raad van Arbitrage voor de Bouw | 25 maart 2014 | geschilnummer 34.150 In 2008 hebben opdrachtgeefster en onderneemster een koopovereenkomst gesloten betreffende een appartementsrecht....

Lekkages in appartementen

Raad van Arbitrage voor de Bouw | 18 december 2013 | geschilnummer: 34.344  In 2005/2006 zijn tussen de individuele leden van de VvE afzonderlijk en...

Verrekening vordering met aandeel in gemeenschappelijke vordering

Raad van Arbitrage voor de Bouw | 27 juni 2013 | geschilnummer 33.421  De woning van opdrachtgevers is onderdeel van een appartementencomplex. Aanneemster (inmiddels failliet)...