mr. Lex Hartman

mr. Lex Hartman

Mr. Lex Hartman is notaris te Amsterdam en partner bij Hartman LMH Notarissen en lid van de Commissie Beekhuis van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. <A href="https://vverecht.nl/?page_id=1462"> ... meer</A>

Een modelreglement is naast de wet de basis voor de rechten en plichten van eigenaren van appartementsrechten. De Nederlandse taalvoering in de modelreglementen maakt het voor buitenlandse eigenaren van Nederlandse appartementen veelal lastig om de basis van haar rechten en plichten als eigenaar te begrijpen. De behoefte aan een Engelse vertaling