Home Auteurs Posts van mr. Richard P.M. de Laat

mr. Richard P.M. de Laat

228 POSTS 0 REACTIES
mr. Richard P.M. de Laat is advocaat te Utrecht bij De Advocaten van Van Riet waar hij als partner verbonden is aan de sectie vastgoed.

Geen belang bij vordering tot ongedaanmaking wijzigingen gemeenschappelijke gedeelten

Rechtbank Den Haag | 4 juni 2014 | ECLI:NL:RBDHA:2014:9072 De direct boven een appartement gelegen zolderberging is door de vorige eigenaar als slaapkamer bij diens appartement betrokken....

Uniformering van splitsingsreglementen niet mogelijk

Uit het ‘Onderzoek naar de mogelijkheden van modernisering van wet- en regelgeving in het kader van verbetering van het functioneren van VvE’s’, dat de minister...

Leiding in privé gedeelte niet gemeenschappelijk: VvE niet aansprakelijk voor gevolgen...

Rechtbank Amsterdam, 20 november 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:9042 - In haar uitspraak van 24 mei 2011,  ECLI:NL:RBAMS:2011:10602, (ook op VvERecht.nl) stelt de kantonrechter vast dat een afvoerleiding in een...

In voorbereiding: Revolverend Fonds Energiebesparing voor VvE’s. Mag de VvE geld...

De regering wil het via het Revolverend Fonds Energiebesparing (RFE) ook voor VvE’s mogelijk te maken een lening aan te trekken. Het fonds zal...

Oplaadpunten in de parkeergarage II

De opkomst van hybride en elektrische auto’s is in een versnelling geraakt, die naar verwachting de komende jaren zal doorzetten. Om een elektrisch voertuig...

Situatie ter plaatse betrekken bij uitleg akte van splitsing

Hoge Raad | 14 februari 2014 | ECLI:NL:HR:2014:337 Indien de ingeschreven splitsingsstukken voor verschillende uitleg vatbaar zijn, dient de rechter vast te stellen welke uitleg...

Jaarrrekening nietig, omvang reservefonds

Rechtbank Maastricht | 28 april 2010 | ECLI:NL:RBMAA:2010:8773 In deze zaak komt een bewoner met succes op op tegen diverse misstanden in de financiële administratie in een...

Wetsgeschiedenis: waarom de coöperatieve flatvereniging nog bestaat

In de conclusie van de AG bij Hoge Raad 26 april 2013 ECLI:NL:HR:2013:BZ0158 is een overzicht opgenomen van de totstandkoming van het appartementsrecht, de...

VvE met 2: akte vereist ALV met beide eigenaars

Gerechtshof Amsterdam | 14 januari 2014 | ECLI:NL:GHAMS:2014:192 De eigenaar van een benedenwoning wil diens achtergevel voorzien van wit pleisterwerk. De eigenaar van het bovenappartement...

Kort geding: vordering staken strijdig gebruik afgewezen. Geen extra overlast.

Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Holland | 23 december 2013 | ECLI:NL:RBNHO:2013:13001 In een appartement met de bestemming winkelruimte wordt een trattoria gevestigd. De eigenaars van het...

Nietigverklaring van administratieve besluitvorming

Soms is de administratie en wijze van verslaglegging van de VvE niet in overeenstemming met wat daarover in de akte van splitsing is bepaald....

Appartement staat ‘onder water’, VvE mag executieveiling toch doorzetten

Gerechtshof Amsterdam | 16 april 2013 | ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ7383 De VvE heeft een executoriale titel op grond waarvan zij het appartementsrecht van een lid openbaar kan...

Nieuw procesrecht laat onderscheid in procedure nietigheid / vernietiging in stand

In zijn brief van 14 januari 2014 heeft de Raad voor de rechtspraak geadviseerd over het 'Voorstel tot wijziging van Burgerlijke Rechtsvordering en de...

Servicekostenbijdrage recreatiepark (V): geen onderscheid korte en lange verhuur

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | 24 december 2013 | ECLI:NL:GHARL:2013:993 In een niet in appartementsrechten gesplitst recreatiepark, is in de aktes van levering van de recreatiewoningen een...

Gesplitste koop, aanneming: verkoper en aannemer niet hoofdelijk aansprakelijk

Voorzieningenrechter Rechtbank Noord Holland | 5 december 2013 | ECLI:NL:RBNHO:2013:11747 Een bedrijvengebouw wordt herontwikkeld tot hoogwaardige bedrijfsunits, die als appartementsrecht worden verkocht. Daarbij worden met...

Vordering VvE tot staken bordeel in appartement verjaard

Rechtbank Rotterdam | 23 januari 2013 | ECLI:NL:RBROT:2013:BZ3254 De eigenaar van een appartement vordert kort weergegeven dat de VvE kosten van herstel aan gemeenschappelijke gedeelten aan...