Home Auteurs Posts van mr. Richard P.M. de Laat

mr. Richard P.M. de Laat

231 POSTS 0 REACTIES
mr. Richard P.M. de Laat is advocaat te Utrecht bij De Advocaten van Van Riet waar hij als partner verbonden is aan de sectie vastgoed.

VvE non existent, vorderingen afgewezen

Gerechtshof den Haag, 24 november 2015,  ECLI:NL:GHDHA:2015:3464 - De vordering van een VvE op een appartementseigenaar tot betaling van servicekosten is in eerste aanleg...

Hof: alleen bestuur kan om vervangende machtiging tot procederen verzoeken

Gerechtshof Amsterdam, 24 november 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4921 - Woningcorporatie Rochdale is na splitsing in appartementsrechten nog altijd groot eigenaar in het complex. 12 van de 42...

Exclusief gebruik eigen appartementsrechten (bergingen) ontzegd wegens strijd met redelijkheid en...

Rechtbank Midden Nederland, 28 oktober 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:7742* - In een nieuwbouwcomplex zijn op de splitsingstekening in de kelderruimte bergingen met nummer aangeduid, welke met nummers...

Opbouw: toestemming of akte wijzigen? Hof past Wortelboer-criterium restrictief toe.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13 augustus 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:6029 - Op 7 parkeerplaatsen die als appartementsrecht zijn ondergesplitst, wordt één fietsenstalling van hout en staal gebouwd. Ook worden in de...

Het concept Wetsvoorstel verbetering verenigingen van eigenaars, een eerste commentaar

Op dit moment vindt de internetconsultatie plaats voor de Wet verbetering verenigingen van eigenaars. Volgens de toelichting strekt het wetsvoorstel tot aanpassing van het...

Handhaving reglement: grammaticale uitleg op-, aan of onderbouw

Gerechtshof Den Haag, 30 december 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:4631 - De eigenaar van een penthouse bouwt op zijn dakterras een opbouw en windschermen. De VvE stelt zich op...

Vervangende machtiging tot vormen nieuw VvE bestuur verleend

Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 22 mei 2014 | ECLI:NL:RBZWB:2014:626 - In deze uitspraak verleent de kantonrechter een vervangende machtiging ex artikel 5:121 BW aan verzoeker voor...

Servicekosten recreatiepark (VI) : veroordeling tot doorbetaling toekomstige bijdragen

Rechtbank Midden-Nederland | 4-maart 2015 | ECLI:NL:RBMNE:2015:1377 - In een complex met woonboten is een Boek 2 VvE verantwoordelijk voor gemeenschappelijke voorzieningen, hier aangeduid...

Het inzagerecht in de praktijk

Op grond van de meeste modelreglementen is het bestuur verplicht aan iedere eigenaar alle inlichtingen te verstrekken betreffende de administratie welke de eigenaar mocht...

Uitleg splitsingsakte, akte van hoofdsplitsing bepalend

Rechtbank Rotterdam | 21 januari 2015 | ECLI:NL:RBROT:2015:322 - In de akte van hoofdsplitsing is bepaald, dat het hoofdappartement op de begane grond bestemd...

Huishoudelijk reglement: aard van de verplichting, boete moeten blijken uit statuten

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13 januari 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:120 - Een Boek 2 Vereniging (recreatiepark) vordert een verklaring voor recht dat dat een eigenaar het huishoudelijk reglement...

Twee appartementen in hoofdsplitsing, stemmen staken. Vernietiging, vervangende machtiging afgewezen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 december 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:8575 - Een hoofdsplitsing bestaat uit twee appartementsrechten, te weten de winkels en de daarboven gelegen woningen. Beide appartementsrechten hebben één...

Vervangende machtiging in dagvaardingsprocedure, wisselen van spoor ex artikel 69 Rv

Gerechtshof Amsterdam |3 juni 2014 | ECLI:NL:GHAMS:2014:2272 - De VvE vordert in een dagvaardingsprocedure betaling van verenigingsbijdragen van een appartementseigenaar. Die eigenaar vordert voor het eerst...

Vernietiging besluit ontzegging gebruik privé gedeelten afgewezen

Rechtbank Noord-Holland |7 april 2014 | ECLI:NL:RBNHO:2014:3118 - Een appartementseigenaar laat zijn 46 jarige zoon diens appartement bewonen. De zoon heeft psychische problemen en veroorzaakt...

Inzagerecht in administratie VvE omvat niet tevens het verstrekken kopieën

Gerechtshof Amsterdam | 22-04-2014 | ECLI:NL:GHAMS:2014:1485 - In dit arrest geeft het gerechtshof een oordeel over de reikwijdte en toepassing van artikel 41 lid 6 Modelreglement 1983....

Voornemen van minister Blok: wooncoöperatie bij appartementen naast VvE

In zijn brief van september 2014 schreef de minister van BZK aan de Tweede Kamer over een voornemen om de wooncoöperatie wettelijk te regelen....