Home Auteurs Posts van mr. Richard P.M. de Laat

mr. Richard P.M. de Laat

231 POSTS 0 REACTIES
mr. Richard P.M. de Laat is advocaat te Utrecht bij De Advocaten van Van Riet waar hij als partner verbonden is aan de sectie vastgoed.

Digitaal uitgebrachte stemmen rechtsgeldig mits ‘met de nodige waarborgen’

Rechtbank Oost-Brabant 24 augustus 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4507 - De ALV besluit tot wijziging van de akte van splitsing, waarbij enkele van de stemmen digitaal worden...

VvE nalatig met herstel, aansprakelijk voor vochtschade

Gerechtshof Den Haag 1 augustus 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2176 - In een vooroorlogse woning is sprake van vochtoverlast. Na klachten van de eigenaar in 2009 laat...

Hof laat VvE-recht meewegen bij ontruiming na verboden AirBnB onderverhuur

Gerechtshof Amsterdam 17 januari 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:153 - Een huurder van een appartement wordt veroordeeld om binnen zes weken  het appartement te ontruimen. Het hof ...

Bestuurder laat VvE nepfacturen betalen: aansprakelijk

Gerechtshof Den Haag, 13 september 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3814- Een vrijwilliger treedt op als bestuurder van een VvE en tevens als klusjesman in en om het...

Wet Verbetering functioneren VvE’s: volstaat een toezegging in plaats van storten...

Momenteel is de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars bij de Tweede Kamer  in behandeling(1). De wet regelt kort weergegeven onder meer, dat de jaarlijkse...

Verzoek vernietiging 5:130 onherroepelijk afgewezen, dus geen vervangende machtiging in appel

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 december 2016,  ECLI:NL:GHARL:2016:10355 - Een eigenaar verzoekt om toestemming voor het plaatsen van een schuur op het privé gedeelte bij zijn...

Onredelijke hinder niet objectiveerbaar bewezen, boetebesluit vernietigd

Rechtbank Noord-Holland, 7 november, ECLI:NL:RBNHO:2016:9249 - De mogelijkheid tot handhaving van het reglement door oplegging van een boete is in de modelreglementen geregeld. In...

AirBnB, HomeAway, Booking: recreatieve verhuur in strijd met akte

Het is een terugkerend thema: recreatieve verhuur van appartementen met een woonbestemming. Met name in toeristische gebieden zoals in kustplaatsen en in Amsterdam is...

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte stelt...

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17 juni 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:4889 - Op grond van het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement is het doorgaans verboden scootmobiels te stallen in de...

Van VR naar HR ketels: VvE mag besluiten tot vervanging individuele...

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18 augustus 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:3713 - In deze uitspraak gaat het gerechtshof in op een veel voorkomende kwestie. De meerderheid in de VvE wil overstappen...

Fout notaris bij wijziging akte: geen nietigheid door eigen schuld initiatiefnemer,...

Hoge Raad 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3552 - De eigenaar van winkelappartementen op wiens initiatief in 1994 de splitsingsakte werd gewijzigd liet een onjuistheid in...

Splitsingsakte verklaart lidmaatschap dienstenvereniging niet kwalitatief: kostenverhaal na opzegging afgewezen

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 19 april 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:1517 - In veel serviceflats bestaat naast de vereniging van eigenaars in de zin van boek 5 titel 9...

Drempelwaarde niet vastgesteld cfm. MR, dus geen gekwalificeerde meerderheid vereist?

De vergadering beslist over het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken. Tenzij een afwijkende meerderheid is voorgeschreven, neemt de vergadering die...

Afwijkend gebruik: horeca is geen winkelruimte. Verbod op shoarmazaak toegewezen

Rechtbank Noord-Holland 18 november 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:11979 - In de akte zijn de appartementsrechten op de begane grond aangeduid als bedrijfsruimten bestemd voor winkels. In één...

Uitleg akte: ingebruikgeving aan derde ‘in zijn geheel’; deelverhuur verboden

Gerechtshof Den Haag, 19 januari 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:83 -  In het reglement is opgenomen dat een eigenaar zijn appartementsrecht slechts in zijn geheel in gebruik kan geven....

VvE beheerder aansprakelijk voor onvoldoende technisch toezicht op schilderwerk

Rechtbank Den Haag, 25 november 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:13524 - VvE beheerders bieden vaak begeleiding van onderhouds- en renovatiewerkzaamheden aan, al dan niet tegen een aanvullende...