mr. Yvonne H. van Ballegooijen

mr. Yvonne H. van Ballegooijen

Yvonne van Ballegooijen is als advocaat en partner verbonden aan RST Advocaten te Breda.

In dit artikel bespreek ik in het kort de volgende vragen: a. Wanneer kan door een VvE executoriaal beslag op een appartementsrecht worden geleg? b. Welke handelingen zijn noodzakelijk nadat dit executoriaal beslag is gelegd? c. Binnen welke termijn kan een executoriaal beslag op een appartementsrecht gelegd namens de VvE,

Stel een huurder van een appartementsrecht ondervindt ernstige hinder van een eigenaar-bewoner van een boven hem gelegen appartement. Het betreft een in appartementsrechten gesplitst complex. Huurder wil dat de eigenaar-bewoner het veroorzaken van de overlast zal staken. Welke maatregelen kan de huurder ter zake nemen?

De vergadering van eigenaren wil besluiten om een camera te plaatsen ter plaatse van de gemeenschappelijke hal van het appartementencomplex waarover zij het beheer voert, met als doel ‘bewaking’. Mag de vergadering van eigenaars hiertoe besluiten?

Iedere VvE neemt deel aan het economisch verkeer. Vaak gaan met opdrachten van VvE aan derden grote bedragen gemoeid. Het is om die reden van belang het volgende te weten: