Home Auteurs Posts van mr. Yvonne H. van Ballegooijen

mr. Yvonne H. van Ballegooijen

24 POSTS 0 REACTIES
Yvonne van Ballegooijen is als advocaat en partner verbonden aan RST Advocaten te Breda.

Een appartementsrecht in de boedel; baat het of schaadt het?

De boedel van een failliet bevat niet zelden onroerend goed. Een woning, een bedrijfsruimte of een appartement. Wanneer het om een appartement gaat, of...

Airbnb

1. Inleiding Mensen leven samen en werken samen, bedenken met elkaar regeltjes en maken afspraken, waardoor die samenwerking beter, eerlijker en efficiënter verloopt. Die afspraken...

De VvE wil financieren, maar een of meer eigenaars niet, wat...

Door: mr. Yvonne H. van Ballegooijen & mr. dr. Mechteld C.E. van der Vleuten Sedert de wetswijziging van 1 januari 2018 kan een VvE, tenzij...

Twijfelartikelen in modelreglementen een dode letter

De akte van splitsing bevat de rechten en plichten van de leden van de daarbij opgerichte Vereniging van Eigenaars. De uitleg van die akten...

Grip op de AVG voor de ondernemer en de VvE

Graag wil ik het hier hebben over de bescherming van onze persoonsgegevens. Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee onze identiteit kan worden...

Voorwaarden vestiging B&B in een appartement

Gerechtshof Amsterdam van 8 augustus 2017, ECLI:GHAMS:2017:3212* | Deze uitspraak gaat over de voorwaarden waaronder vestiging van een B&B in een appartement kan worden toegestaan. Het...

Vordering van particuliere eigenaar tot herstel van gemeenschappelijke liftinstallatie in kort...

Rechtbank Gelderland - Vonnis in kort geding van 19 juli 2016 - ECLI:NL:RBGEL:2016:4865 Een eigenaar kan onder omstandigheden bevoegd zijn een vordering in te stellen...

Beperking van verhuur recreatiewoningen

Rechtbank Noord-Holland van 28 september 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:7993 In appartementencomplexen ontstaat regelmatig frictie tussen de leden/bewoners over particuliere vakantieverhuur, bed & breakfast, short stay en Airbnb. Wat...

Overlast binnen de VvE: duiven, negatieve uitlatingen en geluidsoverlast

Door mr. Yvonne H. van Ballegooijen en mr. Mechteld C.E. van der Vleuten Een recent artikel in WPNR 2016, 7098 “Burenrecht en onrechtmatige hinder in...

Met welke meerderheid kan een besluit tot invoering van een tag-systeem...

In deze zaak heeft de rechtbank moeten beoordelen of een besluit tot invoering van een tag-systeem met voldoende quorum is genomen. Ter vergadering was...

Wetswijziging executoriale verkoop en VvE’s

Per 1 januari 2015 is het wetsvoorstel 33.484 betreffende executoriale verkoop in werking getreden. Met deze nieuwe wettelijke regeling worden de procedures omtrent executieveilingen...

WSNP & APPARTEMENTSEIGENAAR & VvE

Doel van de WSNP: De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft als doel om particulieren die zeer problematische schulden hebben de mogelijkheid te bieden na het...

De VvE als procespartij?

Door: Kristien K.M. Aerts-de Kok en Yvonne H. van Ballegooijen Uit de heden op VvErecht.nl besproken uitspraak van Rechtbank Noord-Holland 29 januari 2014 ECLI:NL:RBNHO:2014:482 kan helaas...

Verhaal van schade als gevolg van een gebrekkige renovatie van een...

Rechtbank Noord-Holland 29 januari 2014 ECLI:NL:RBNHO:2014:482 Regelmatig worden appartementseigenaren geconfronteerd met gebreken na renovatie. In deze hierna te bespreken uitspraak, oordeelt de rechtbank over diverse...

Beoordeling vordering tot vernietiging besluit tot wijziging van de akte van...

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | 25 juni 2013 | ECLI:NL:GHARL:2013:4467 Een akte van splitsing wijzigen kan met 100% medewerking van alle eigenaren ( artikel 5:139 lid 1 BW)...

Servicekostenbijdrage recreatiepark (IV): Betalingsplicht bij niet gesplitst complex

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden |12 maart 2013 | ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4116 Wat indien een complex niet in appartementsrechten is gesplitst (denk aan een vakantiepark met zelfstandige woningen) en er...