Home Auteurs Posts van mr. Dennis N. Reijnders

mr. Dennis N. Reijnders

34 POSTS 0 REACTIES
mr. Dennis Reijnders is mede-initiatiefnemer en redactielid van VvERecht.nl en is advocaat en partner bij De Advocaten van Van Riet te Utrecht.

Onjuiste procesvolmacht

Rechtbank Rotterdam | 23 januari 2013 | LJN BZ3254 - Procesrecht. Onjuiste procesvolmacht bestuur VvE leidt tot niet-ontvankelijkheid. In het kort komt het relevante...

Besluitvormingsprocedure boeteoplegging in VvE

Rechtbank Haarlem, sector Kanton | 21 februari 2013 | LJN: BZ0096 - Procedure tot opleggen boete is niet conform het splitsingsreglement doorlopen. De vordering...

Onteigening appartementsrecht

Hoge Raad | 29 maart 2013 | LJN BY8665 - Afzonderlijke appartementsrechten zijn niet voor onteigening vatbaar. Het is evenwel mogelijk om een perceel...

Maximum zittingsperiode VvE bestuurder

Rechtbank 's-Gravenhage 9 januari 2013, LJN: BZ1904 - De VvE (ex. art. 5:124 BW) van bungalowpark Zonneweelde heeft in artikel 40 van het splitsingsreglement...

Naam ‘Vereniging van Eigenaren” boek 2 vereniging in strijd met handelsnaamwet?

Rechtbank Leeuwarden, 3 december 2012, LJN: BY9737  -  Recreatiepark Sondelergaast is een in Friesland gelegen bungalowpark met ruim veertig recreatiewoningen. Recreatiecentrum Sondel B.V. (hierna:...

Zelfwerkzaamheid in afwijking van splitsingsakte VvE

Vele VvE’s voeren een beleid van zelfwerkzaamheid. Door het onderhoud en de herstelwerkzaamheden door de eigenaars zelf uit te laten voeren kunnen VvE’s op...

Zonwering ondanks strijd splitsingsakte en HHR toegestaan

LJN: BU9751 Sector kanton, Rechtbank Rotterdam, 26 augustus 2011. Inconsequente handhaving artikel 13 MR 1992 door VvE ten aanzien van wijzigingen aan de balkons. Door...

Motie tegen inschrijfplicht VvE bij KvK aangenomen

Op 22 november 2011 heeft de Tweede Kamer de motie 'Verhoeven/Bochove' aangenomen. In de motie verzoekt de Tweede Kamer de regering te onderzoeken welke stappen...

Beheersvergoeding na opzegging lidmaatschap Boek 2 VvE?

LJN: BT6111, Gerechtshof Arnhem, 9 augustus 2011 |  Villapark De Zeven Heuvelen is juridisch zo vormgegeven dat de eigenaren van de villa’s het volledige eigendom van...

Erotische massagesalon in zakelijke VvE niet toegestaan

LJN: BL3501, Voorzieningenrechter Rechtbank ’s Gravenhage, 10 februari 2011. Is het exploiteren van erotische massagesalon een bedrijf in strijd met de goede zeden en daarom...

Sector kanton Rechtbank Middelburg 21 juli 2010

Voor vernietiging op grond van artikel 5:130 BW van een aan het bestuur verleende procesvolmacht moet buiten kijf staan, dat de VvE misbruik van...

Afwijkende gewoonte kostenverdeling

LJN: BP7929, Gerechtshof Amsterdam, 15 februari 2011 Het splitsingsreglement van onderhavige VvE bepaalt dat de ramen en kozijnen tot de gemeenschappelijke zaken behoren. Een van...

Geen wijziging goederenrechtelijke situatie bij meerderheid van stemmen

Rechtbank ’s Hertogenbosch | 16 juni 2010 | ECLI:NL:RBSHE:2010:BN2276 - Een met meerderheid van stemmen genomen besluit tot oprichting van een dakterras op een...

Draagplicht eigenaars bij acuut tekort reservefonds VvE

LJN: BD9624, Rechtbank Haarlem, 4 juni 2008 Kan een VvE haar eigenaars verplichten mee te betalen aan spoedeisende renovatie indien het reservefonds van de...

Huisdierenverbod in huishoudelijk reglement VvE niet in strijd met artikel 8...

Voorzieningenrechter Rechtbank Breda 15 april 2008, LJN BD1837 Onderhavige kwestie betreft een appartementengebouw waar in de splitsingsakte MR1992 van toepassing is verklaard. De vergadering van...

Uitbouw woonappartement op privétuin

Gerechtshof Amsterdam | 15 november 2007 | ECLI:NL:GHAMS:2007:BC2947 - Een uitbouw (serre) vanuit een woning in een aangrenzende tuin, die beiden tot hetzelfde privégedeelte...