Mark up Wet Verbetering VvE’s

Inmiddels is de Wet Verbetering Functioneren Verenigingen van Eigenaars in behandeling bij de Eerste Kamer. Naar verwachting gaat ook de Eerste Kamer binnenkort akkoord, waarna de wet op z’n vroegst per 1 juli 2017 in werking kan treden. In de wet wordt kort gezegd verplicht gesteld dat in splitsingen met een woonbestemming een MJOP wordt vastgesteld of jaarlijks 0,5 % van de herbouwwaarde wordt gereserveerd. Verder wordt voor alle VvE’s de mogelijkheid om geldleningen aan te gaan bij wet geregeld. Op VvERecht.nl en overheid.nl zijn alle officiële publicaties te vinden.

Uit deze officiële stukken wordt niet in één overzicht duidelijk welke artikelen worden gewijzigd en aangevuld door de nieuwe wet. In de bijgaande mark up is de laatste versie van het wetsvoorstel, zoals dat in Boek 5, titel 9 BW zal worden opgenomen, in rood aangegeven.

mark up wettekst na wijziging 25-2-2017