Handig vergelijken: Boek 5 BW met het Wetsvoorstel Verbetering VvE’s

In dit document zijn de wijzigingen die de wet Verbeteren functioneren VvE’s aanbrengt in Boek 5, titel 9 BW en de Overgangswet, versie per 31 mei 2016 in rood weergegeven. Het wetsvoorstel is op dit moment in behandeling bij de Tweede Kamer. Op 13 juni 2016 is het dossier aan de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst overgedragen, die daar op op 5 juli jl. over vergaderd heeft. 

Boek 5 BW met wijzigingen Wetsvoorstel Wet Verbetering VvE’s (Voorstel van Wet 34 479, nr. 2), versie 31 mei 2016