CBS publiceert rapport over aantallen en kenmerken van VvE’s

Actuele en algemeen beschikbare gegevens over het aantal VvE’s en de kenmerken daarvan, zijn er maar beperkt en de informatie die beschikbaar is, is vaak niet eenduidig. In de praktijk bestaat wel behoefte aan betere informatie over VvE’s en in het bijzonder de woningen die daarbij horen. Om deze reden hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en VvE Belang het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CvB-CBS) gevraagd om meer inzicht te geven in het aantal VvE’s in Nederland, alsmede in de kenmerken van die VvE’s en de bijbehorende woningen. Het gaat dan onder andere om hun aantallen, samenstelling, locatie, functie, bouwjaar en de kenmerken van hun bewoners. Daarnaast wordt ook ingegaan op de coöperatieve flatexploitatievereniging (cfv).

De resultaten van dit onderzoek zijn op 17 mei 2016 openbaar gemaakt. Het rapport is inmiddels gepubliceerd op de website van het CBS.