Nieuw handboek: de model-splitsingsreglementen toegelicht

Sinds 15 juli is een handboek (369 pag.) van de hand van mr. N.L.J.M. Rijssenbeek beschikbaar dat voorziet in een toelichting op de vier belangrijkste model-splitsingsreglementen van de Koninklijke Notariële Beroeps­organisatie (KNB) van 1973, 1983, 1992 en 2006. Deze toelichting bestaat uit een artikelsgewijze uitleg van die reglementen alsmede een zo volledig mogelijk beeld van de bijbehorende in tientallen jaren gevormde jurisprudentie. Bovendien werden waar nodig deskundig commentaar en aanbevelingen voor een vernieuwd model-splitsingsreglement toegevoegd.

Het boek werd uitgegeven door het IBR. Meer informatie over het boek en bestelmogelijkheden vindt u op www.ibr.nl.