Overleg Commissie voor Wonen en Rijksdienst en minister Blok over verbetervoorstel wet- en regelgeving VvE’s

27 maart 2013 heeft er een algemeen overleg tussen de Tweede Kamer Commissie voor Wonen en Rijksdienst en minister Blok plaatsgevonden. Tijdens het overleg zijn onder andere verbetervoorstellen ten aanzien van wet- en regelgeving voor VvE’s besproken. Op 13 mei 2013 is het verslag dit overleg gepubliceerd.

Klik hier voor het volledige verslag