mr. Mechteld C.E. van der Vleuten

Mechteld van der Vleuten is adviseur en interimmanager voor woningcorporaties. Zij studeerde in 2009 af aan de Open Universiteit op de knelpunten tussen het appartementsrecht en het huurrecht in gemengde complexen. Sinds eind 2011 werkt zij aan een proefschrift over dit onderwerp. Mechteld is sinds 1995 actief in de volkshuisvesting, heeft zich gespecialiseerd in wonen, huurzaken en appartementsrecht en is lid van de Raad van Toezicht bij Woningstichting Barneveld. Zij adviseert zowel woningcorporaties, eigenaren als VvE’s en geeft cursussen over de knelpunten in gemengde complexen.